Tuesday, 27. June 2017|बुधवार,

flag

Welcome to National Health Training Center

The National Health Policy, 1991 defined the health care delivery system. The policy laid emphasis on development and management of health manpower. Based on the Health Policy, a National Health Manpower Master Plan was developed. Subsequently, the National Training Strategy for Primary Health Care was developed in 1997. The focus of the strategy was to develop carders of Health care providers at district level and below for delivering PHC services. More.....

Training Programmes

  • National Immunization Program
  • Nutrition Program
    (Download RHD Work Plan of Nutrition Progtram FY 2066-67)
  • Community Based- Integrated Management of Childhood Illness (CBIMCI) Program
  • Control of Diarrhoeal Diseases (CDD) Program More.....

MLP तालिममा सहभागी छनौट गरि पठाइदिने बारे ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस केन्द्रको आ. ब. २०७१/०७२ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम र निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा मिति २०७१/०६/०६ को निर्णयानुसार त्यस जिल्ला स्थित नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा कार्यरत यस अघि MLP तालिम नलिएका हे.अ./सी.अ.हे.ब/अ.हे.ब. हरु मध्ये बाट २ जना लाई २०७१ कार्तिक देखि संचालन हुने ६६ दिनको MLP तालिमको लागि त्यस जिल्लाबाट मापदण्ड पुगेका र इच्छुक सहभागीहरु छनौट गरि नामावली यस केन्द्रमा यथाशिघ्र पठाई सहयोग गरिदिनु हुन अहुरोध छ ।
पत्रका लागि यहाँ जानुहोस्

Message from the Director

image

It is my great pleasure to welcome you to the National Health Training Center(NTHC).from the very beginning ,it has been working as the only

read more...