Training Information Management System
online Training

 

Events Calendar

No event in the calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Information

Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report
तालिम साईटहरु ।

TSH1

 सूचना 

१२ औं ग्रामिण स्वास्थ्यकर्मी सम्मेलन सम्बन्धमा |

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र निक साइमन्स इन्स्टिच्युको संयुक्त आयोजनामा विगत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि मिति २०८०/१२/०७ देखि ९ गते सम्म ग्रामिण स्वस्थ्यार्मी समेलन काठमाडौँमा हुने निर्णय भएकोले सो सम्मेलनमा सहभागी हुन यस तालिम केन्द्रमा मिति २०८०/०९/२९ गते सम्म आइपुग्ने गरि केस स्टोरी पठाउनुहुन अम्बंधित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अनुरोध छ |