अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

  • कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी जानकारी यहां हेर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

कार्यक्रम गतिविधि

All Events

There are 4 events

26
Jul
2017
Event

कार्यालय कर्मचारी बैठक

Venue: कार्यालय बैठक हल
सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई बैठकका लागि ठिक ११ः०० बजे उपस्थित हुन आग्रह गरिन्छ ।
30
Jul
2017
Event

सरोकारवालाहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम

Venue: तालिम हल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका क्रियाकलापहरुको बिषयमा सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम
13
Sep
2017
Event

सरोकारवालाहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम

Venue: तालिम हल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना केन्द्रका क्रियाकलापहरु सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम
21
Sep
2017
Event

कर्मचारी बैठक

Venue: तालिम हल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
कर्मचारी बैठक