अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

  • कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी जानकारी यहां हेर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

सम्पर्क ठेगाना

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
टेकु, काठमाण्डौं
फोन नं : +९७७-१-४-२६२१६१, +९७७-१-४-२५५८९२
BMET: ०१-४२५७२६२
फ्याक्स: ०१-४-४२६१८१७
ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

सन्देश फारम