अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

  • कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी जानकारी यहां हेर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

स्तरवृद्धि तालीमहरुको तालीम केन्द्र तोकिएको पत्र

अ.हे.ब.पी, अ.न.मी. पी., अ.हे.ब., अ.न.मी., सि.अ.हे.ब., सि.अ.न.मी तालीमका लागि सबै क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट छनोट भएका सहभागीहरूकाे विभिन्न क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तालीम केन्द्र तोकिएको छ । संलग्न पत्रअनुसार क्षेत्रीय निर्देशनालय, अस्पताल तथा जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयले सहभागीहरू सम्बन्धित केन्द्रमा तोकिएको मितिमा हाजिर हुन पठाउनु हुन अनुरोध छ । अाधिकारिक पत्र यहांबाट हेर्नुहोस्

बर्तमान तालिम कार्यक्रम

तालिम कार्यक्रम खण्ड
बर्तमान तालिम सम्बन्धी जानकारीका लागि तल क्लिक गर्नुहोस्
तालिम सूची

डाउनलोड

श्रोत सामाग्री खण्ड
श्रोत सामाग्री हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्
श्रोत सामाग्री सूची

सम्पर्क

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र 
टेकु, काठमाण्डौं
फोन नं: ०१-४२६२१६१, ०१-४२५५८९२
ईमेल: info@nhtc.gov.np